English site

Gebedspunten

* De onrust in Zuid Sudan zal u ook niet ontgaan zijn. Bid voor het land en de gesprekken die plaatsvinden. * Bid voor de studenten die al zijn afgestudeerd aan de opleiding. Dat zij de kans zullen krijgen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. * Bid dat onze studenten die de opleiding op ECC volgen zullen ervaren hoe God hun leven kan veranderen en hen wil gebruiken in de samenleving.

Laatste nieuwsbrief

Donaties

U kunt uw gift overmaken via International Teams Nederland: NL33RABO0155667777, T.n.v. Impact Zuid Sudan

Contact

hildedraai@gmail.com

Het  Emmanuel Christian College (ECC) in Goli is opgericht in 2001 door George William van Open Doors Africa Service (OD/AS) en Bp. Elias Taban van het EPC (Evangelical Presbyterian Church). Zowel George William als Elias Taban hadden het verlangen om een multi-functioneel training centrum op te richten die de Evangelische kerken in Zuid Sudan en Nuba Mountains van training zal voorzien. Tijdens de 21 jaar durende burgeroorlog die meer dan 2 miljoen Sudanesen het leven heeft gekost en meer dan 4 miljoen mensen heeft ontheemd, waren de kerk en alle Sudanesen vervreemd van haalbare opleidingsmogelijkheden. Verschillende kerkelijke mannen en vrouwen waren on-opgeleid. Ondertussen groeide de kerk enorm snel onder ongetrainde leiders. Juist op dat moment kwam Open Doors Africa Service (OD/AS) met de missie om de vervolgde- en leidende kerk te versterken en zo werd het Emmanuel Christian Training Centre opgericht.

Op dit moment functioneerd ECC als een inter-confessionele, kerk gebasseerd opleidingsinstituut. De bestuursleden zijn academische, geestelijke en sociaal voorname leiders afkomstig uit 6 evangelische kerken in South Sudan, South Africa and Kenya.  

Het doel van Emmanuel Christian College is om de kerk te versterken in Sudan door middel van Theologie and Ministry Leiderschap Training dat mannen en vrouwen voor hun ministrie in hun samenleving tranformeerd en bemoedigd. ECC is met deze missie begonnen met de steun van haar donor partners, de overheid, personeel, kerken, studenten en christelijke vrijwilligers. ECC biedt verschillende programma’s aan, onder andere: BA in de theologie, in samenwerking met Zuid-Afrikaanse Theological Seminary, Diploma in het onderwijs in samenwerking met de Universiteit van Mount Meru in Tanzania, Leiderschap en Management in samenwerking met de St. Paul’s University, Kenia, Certificaten voor kinderen bediening, Vrouwen Leiderschap en vaardigheidstrainingen zoals computer-en Engels taalvaardigheid. Tot nu toe zijn  meer dan 200 studenten afgestudeerd in de verschillende programma’s. Deze afgestudeerden zijn actief in de kerken en gemeenschappen om daar de levens van Zuid Sudanesen en bewoners van Nuba Mountains te transformeren.