English site

Gebedspunten

* De onrust in Zuid Sudan zal u ook niet ontgaan zijn. Bid voor het land en de gesprekken die plaatsvinden. * Bid voor de studenten die al zijn afgestudeerd aan de opleiding. Dat zij de kans zullen krijgen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. * Bid dat onze studenten die de opleiding op ECC volgen zullen ervaren hoe God hun leven kan veranderen en hen wil gebruiken in de samenleving.

Laatste nieuwsbrief

Donaties

U kunt uw gift overmaken via International Teams Nederland: NL33RABO0155667777, T.n.v. Impact Zuid Sudan

Contact

hildedraai@gmail.com

Visie

* Transforming people with academic excellence * Rooted in the Word * Glorifying God *

Transformeren van mensen met academische kwaliteiten * geworteld in het Woord van God en die Hem eren.

Missie

Onze missie is:

  • de kinderen in Zuid Sudan een hoopvolle toekomst geven door middel van kwalitatief Christelijk onderwijs.
  • het versterken van toekomstige leerkrachten en de leerkrachten in het veld om door middel van training effectieve, creatieve en Christus-gecentreerde leerkrachten te worden.