English site

Gebedspunten

* De onrust in Zuid Sudan zal u ook niet ontgaan zijn. Bid voor het land en de gesprekken die plaatsvinden. * Bid voor de studenten die al zijn afgestudeerd aan de opleiding. Dat zij de kans zullen krijgen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. * Bid dat onze studenten die de opleiding op ECC volgen zullen ervaren hoe God hun leven kan veranderen en hen wil gebruiken in de samenleving.

Laatste nieuwsbrief

Donaties

U kunt uw gift overmaken via International Teams Nederland: NL33RABO0155667777, T.n.v. Impact Zuid Sudan

Contact

hildedraai@gmail.com

Het opleiden van 1 leerkracht kost ongeveer 1500 euro per jaar.

Uw bijdrage helpt ons om meer leerkrachten op te leiden en daardoor zullen meer kinderen in Zuid-Sudan goed onderwijs krijgen.

International Teams (Ermelo), IBAN bankrekening: NL33 RABO 01556 67 777, T.n.v. Impact Zuid Sudan