English site

Gebedspunten

* De onrust in Zuid Sudan zal u ook niet ontgaan zijn. Bid voor het land en de gesprekken die plaatsvinden. * Bid voor de studenten die al zijn afgestudeerd aan de opleiding. Dat zij de kans zullen krijgen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. * Bid dat onze studenten die de opleiding op ECC volgen zullen ervaren hoe God hun leven kan veranderen en hen wil gebruiken in de samenleving.

Laatste nieuwsbrief

Donaties

U kunt uw gift overmaken via International Teams Nederland: NL33RABO0155667777, T.n.v. Impact Zuid Sudan

Contact

hildedraai@gmail.com

Als mensen achter ASSIST in Christ ervaren wij hoe belangrijk gebed is. Wij hebben altijd gebed nodig en wij willen iedereen aanmoedigen om met ons mee te bidden.  Bid voor het werk dat wij doen, voor onze visie en missie en bovenal bid voor de jonge nieuwe generatie van Zuid-Sudan!

Wij geloven dat God wonderbaarlijke dingen kan doen door ons gebed.