English site

Gebedspunten

* De onrust in Zuid Sudan zal u ook niet ontgaan zijn. Bid voor het land en de gesprekken die plaatsvinden. * Bid voor de studenten die al zijn afgestudeerd aan de opleiding. Dat zij de kans zullen krijgen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. * Bid dat onze studenten die de opleiding op ECC volgen zullen ervaren hoe God hun leven kan veranderen en hen wil gebruiken in de samenleving.

Laatste nieuwsbrief

Donaties

U kunt uw gift overmaken via International Teams Nederland: NL33RABO0155667777, T.n.v. Impact Zuid Sudan

Contact

hildedraai@gmail.com

Het onderwijsplan voor de lerarenopleiding en het basisonderwijs in Zuid Sudan is gericht en gespecialiseerd op de volgende aspecten:

  • Christus-gecentreerd Onderwijs
  • Kind-gericht en Activiteits-gericht onderwijs
  • Onderwijs aan jonge kinderen.

Voor vragen over ons onderwijsplan kunt u gerust met ons contact opnemen.