English site

Gebedspunten

* De onrust in Zuid Sudan zal u ook niet ontgaan zijn. Bid voor het land en de gesprekken die plaatsvinden. * Bid voor de studenten die al zijn afgestudeerd aan de opleiding. Dat zij de kans zullen krijgen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. * Bid dat onze studenten die de opleiding op ECC volgen zullen ervaren hoe God hun leven kan veranderen en hen wil gebruiken in de samenleving.

Laatste nieuwsbrief

Donaties

U kunt uw gift overmaken via International Teams Nederland: NL33RABO0155667777, T.n.v. Impact Zuid Sudan

Contact

hildedraai@gmail.com

In Februari 2011 startte ECC en Mount Meru Universiteit Tanzania een drie-jarige lerarenopleiding. Door middel van deze opleiding behalen studenten na drie jaar een Diploma in Onderwijs aan het ECC. Het hoofddoel van dit programma is om de leerkrachten van openbare, privé en kerkelijke scholen te voorzien van vaardigheden en kennis die hen in staat zullen stellen om effectief en professioneel te kunnen functioneren. Het diploma is uitgereikt door Mount Meru Universiteit, een Christelijke Universiteit in Tanzania. Het diploma is aangeboden door de Tanzania Hoge Commissie voor de Universiteit.

Opleidingsdoelen

Het programma streeft ernaar om studenten op te leiden als effectieve bemiddelaars te worden van transformatie in hun samenleving en hen te ontwikkelen als leerkrachten die een vurige passie hebben voor hun beroep.

De specifieke doelen zijn:

  • Studenten voorzien van professionele vaardigheden die hen effectieve leerkrachten zullen maken in al hun school gerelateerde werk.
  • Studenten versterken met praktische kennis en vaardigheden die geïntegreerde Bijbelse, morele waarden en principes bevatten.
  • Studenten opleiden zodat zij in staat zijn om in alle basisschool klassen les te geven.
  • Studenten voorbereiden om zelf creatief te denken en leerlingen te kunnen begeleiden in hun creativiteits ontwikkeling.
  • Het trainen van leiders die de maatschappij zullen beïnvloeden en kwaliteitsverbetering van de levensstandaard zullen promoten in hun eigen samenleving.