English site

Gebedspunten

* De onrust in Zuid Sudan zal u ook niet ontgaan zijn. Bid voor het land en de gesprekken die plaatsvinden. * Bid voor de studenten die al zijn afgestudeerd aan de opleiding. Dat zij de kans zullen krijgen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. * Bid dat onze studenten die de opleiding op ECC volgen zullen ervaren hoe God hun leven kan veranderen en hen wil gebruiken in de samenleving.

Laatste nieuwsbrief

Donaties

U kunt uw gift overmaken via International Teams Nederland: NL33RABO0155667777, T.n.v. Impact Zuid Sudan

Contact

hildedraai@gmail.com
Het certificaten programma is een opleiding voor onopgeleide leerkrachten die werkzaam zijn op basisscholen. De opleiding is van start gegaan in 2012 in Yei. In 2016 startte ECC deze opleiding ook in het vluchtelingenkamp Ajuong Thok, met als partnerorganisatie LWF.
  Het programma is divers en flexible ingedeeld en is daarbij gericht op het werkveld.
Onderliggend aan deze structuur is het besef dat transformatie en innovatie in het onderwijs een enorme uitdaging is. Het vraagt niet alleen om een introductie van nieuwe kennis en vaardigheden, maar ook om praktische oefening in een realistische onderwijspraktijk. Feedback op de praktische uitvoering is daarbij volgens ons van belang. De gerichtheid op het werkveld bepaald de vorming van dit programma.

Studenten krijgen pedagogiek, vakgerichte didactiek en vakgerichte kennis toegereikt. Daarnaast leren zij hoe lokale bronnen en creativiteit gebruikt kan worden in het onderwijs en vindt er ook een analyse plaats van het onderwijsplan. 

Het programma streeft naar het behalen van de volgende doelen:

  • Leerkrachten voorzien van kennis en pedagogische vaardigheden door les te geven op een interactieve manier.
  • Leerkrachten bemoedigen om regelmatig te reflecteren en op die manier hun eigen rol in de klas én de rol van de leerlingen te begrijpen.
  • Leerkrachten voorbereiden vanuit een positieve collaboratieve benadering samen te werken met collega-leerkrachten op hun school.

Aan het einde van de opleiding zullen de leerkrachten in staat zijn om:

  1. Actuele tendensen en uitdagingen in het lesgeven te herkennen en de ontwikkelingen van leerlingen in de klas bijhouden.
  2. Kritisch te reflecteren op hun eigen onderwijspraktijk, hun eigen rol, de rol van de leerling in de klas en de verwikkeling van zowel de rol van de leerkracht als de leerling op het onderwijs-leerproces.
  3. Beter te begrijpen hoe kinderen leren.
  4. Verschillende creatieve onderwijs strategieën te gebruiken om zo ook de creativeit van de leerlingen te versterken.
  5. Onderwijs-leermaterialen te selecteren, ontwikkelen en in te zetten met behulp van lokale bronnen.
  6. Betekenisvolle en bruikbare lesplannen,werkschema’s e.d. te schrijven.
  7. Op een positieve collaboratieve manier samen te werken met collega-leerkrachten.