English site
Gebedspunten
* De onrust in Zuid Sudan zal u ook niet ontgaan zijn. Bid voor het land en de gesprekken die plaatsvinden. * Bid voor de studenten die al zijn afgestudeerd aan de opleiding. Dat zij de kans zullen krijgen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. * Bid dat onze studenten die de opleiding op ECC volgen zullen ervaren hoe God hun leven kan veranderen en hen wil gebruiken in de samenleving.
Laatste nieuwsbrief
Donaties
U kunt uw gift overmaken via International Teams Nederland: NL33RABO0155667777, T.n.v. Impact Zuid Sudan
Contact
hildedraai@gmail.com

Lieve vrienden,

vanuit Nederland verstuur ik u deze keer een nieuwsbrief met iets meer verduidelijkingen over de huidige situatie van ons werk.

U bent van harte uitgenodigd om op zondag 11 december naar meer details van mijn getuigenis te komen luisteren om 11 uur in Crossroads International Church (lokaal 2O50, Sportlaan 27 in Amstelveen).

Verder wens ik u alvast een heel gezegend kerstfeest en vredig nieuwjaar.

Klik op de link voor de nieuwsbrief:  nieuwsbrief-december-2016