English site
Gebedspunten
* De onrust in Zuid Sudan zal u ook niet ontgaan zijn. Bid voor het land en de gesprekken die plaatsvinden. * Bid voor de studenten die al zijn afgestudeerd aan de opleiding. Dat zij de kans zullen krijgen om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving. * Bid dat onze studenten die de opleiding op ECC volgen zullen ervaren hoe God hun leven kan veranderen en hen wil gebruiken in de samenleving.
Laatste nieuwsbrief
Donaties
U kunt uw gift overmaken via International Teams Nederland: NL33RABO0155667777, T.n.v. Impact Zuid Sudan
Contact
hildedraai@gmail.com

Lieve mensen,

Bedankt voor jullie interesse en ondersteuning voor het werk in Zuid Sudan. Vol dankbaarheid breng ik jullie graag via deze nieuwsbrief op de hoogte van de training die wij zijn gestart in het vluchtelingenkamp Ajuong Thok vlakbij de grens van Sudan. Ik wens jullie veel zegen en leesplezier toe.

Nieuwsbrief Juni 2016